0/100
Batman: The Video Game
Платформы:
NES, GB
Дата выхода:
22 декабря 1989
Дата выхода NES:
22 декабря 1989
Дата выхода GB:
22 декабря 1989
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Kazutomo Mori, Naoki Kodaka, Noriko Sakai, Sp.Taka, Tadashi Kojima, Yoshiaki Iwata
Теги:
exclusive, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев