0/100
Crystalis
Платформы:
GBC, NES
Дата выхода:
1 июля 1990
Дата выхода GBC:
1 июля 1990
Дата выхода NES:
1 июля 1990
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
F. Sasami, H. Kino, J. Satoh, Kazuto Kohno, Kazuto Kohno, Kiyoji Tomita, M. Yamashita, Satoru Okada, T. Furuta, T. Tokyo, Yoko Osaka, Yoshihisa Maeda, Yukio Gu
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев