0/100
Платформы:
Дата выхода:
24 марта 2000
Дата выхода Wii U:
24 марта 2000
Дата выхода N64:
24 марта 2000
Дата выхода Wii:
24 марта 2000
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiroaki Suga, Hirokazu Ando, Jun Ishikawa, Kenji Miki, Masayoshi Tanimura, Shigeru Miyamoto, Shinichi Shimomura
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев