0/100
Платформы:
N64
Дата выхода:
7 августа 1997
Дата выхода N64:
7 августа 1997
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Etsunobu Ebisu, Keita Kawaminami, Keita Kawaminami, Madoka Yamauchi, Saiko Miki, Shigeharu Umezaki, Shigeru Araki, Yasumasa Kitagawa, Yusuke Kato
Теги:
exclusive, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев