0/100
Lufia: The Legend Returns (2001)
Платформы:
GBC, 3DS
Дата выхода:
7 сентября 2001
Дата выхода 3DS:
7 сентября 2001
Дата выхода GBC:
7 сентября 2001
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akiko Ishibashi, Masahide Miyata, Masahide Miyata, Tomoko Morita, Tomonari Matsumoto, Yasunori Shiono, Yukio Nakajima
Теги:
exclusive, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев