0/100
Metal Gear: Ghost Babel
Платформы:
GBC
Дата выхода:
24 апреля 2000
Дата выхода GBC:
24 апреля 2000
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hideo Kojima, Hideo Kojima, Ikuya Nakamura, Kazuki Muraoka, Kentaro Kiyohara, Motoyuki Yoshioka, Norihiko Hibino, Shinta Nojiri, Shinta Nojiri, Tomokazu Fukushima, Yoji Shinkawa
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев