0/100
Shadow Squadron
Платформы:
Дата выхода:
26 апреля 1995
Дата выхода SEGA 32X:
26 апреля 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiroshi Asoh, Katsunori Yamaji, Kimitoshi Yamane, Koji Tsuchida, Koji Tsuchida, Masaru Setsumaru, Naofumi Hataya, Shigeru Yoshida, Teruhiko Nakagawa, Tomohiro Maki, Toshiyuki Kuwabara, Youichi Shimosato
Теги:
exclusive, multiplayer, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев