0/100
Darius II
Платформы:
Дата выхода:
20 декабря 1990
Дата выхода Sega Master System:
20 декабря 1990
Дата выхода Wii:
20 декабря 1990
Дата выхода Sega Saturn:
20 декабря 1990
Дата выхода GB:
20 декабря 1990
Дата выхода Sega Genesis:
20 декабря 1990
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akira Otsuki, Hidehiro Fujiwara, Hidehiro Fujiwara, Hidehiro Fujiwara, Hisakazu Kato, Hisayoshi Ogura, Masami Kikuchi, Masashi Tsuzura, Shinji Soyano, Takatsuna Senba, Takatsuna Senba, Tatsuo Nakamura
Теги:
multiplayer, singleplayer, two-player
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев