62/100
Платформы:
Дата выхода:
31 марта 2006
Дата выхода GameCube:
31 марта 2006
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Kanta Kobayashi, Keiji Okayasu, Shintarou Kawahara, Takuya Jinda, Takuya Oba, Tsuyoshi Inada, Yoot Saito, Yoot Saito
Теги:
exclusive, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев