0/100
Zan: Yasha Enbukyoku
Платформы:
Дата выхода:
4 сентября 1990
Дата выхода Sega Genesis:
4 сентября 1990
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
GameFAQs, Kiyoharo Goto, Masahiro Akishino, Motoi Sakuraba, Shunji Sekizuka
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев