0/100
Mega Man 7 (1995)
Платформы:
Дата выхода:
24 марта 1995
Дата выхода Wii U:
24 марта 1995
Дата выхода SNES:
24 марта 1995
Дата выхода 3DS:
16 июня 2016
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hayato Kaji, Kazunori Kadoi, Kazunori Tazaki, Keiji Inafune, Keiji Kubori, Makoto Tomozawa, Masayoshi Kurokawa, Ryo Miyazaki, Shinya Ikuta, Tatsuya Yoshikawa, Tokuro Fujiwara, Toshifumi Ōnishi, Toshihiko Horiyama, Yoshihisa Tsuda, Yoshihisa Tsuda, Yuko Takehara
Магазины:
Теги:
action, adventure, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев