0/100
Платформы:
Дата выхода:
1 декабря 1995
Дата выхода Wii U:
1 декабря 1995
Дата выхода PC:
1 декабря 1995
Дата выхода Sega Saturn:
1 декабря 1995
Дата выхода PS:
1 декабря 1995
Дата выхода SNES:
1 декабря 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hayato Kaji, Kazushi Ito, Keiji Inafune, Kinuyo Yamashita, Shinsuke Komaki, Tatsuya Yoshikawa, Tokuro Fujiwara
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев