0/100
Платформы:
Дата выхода:
20 апреля 2000
Дата выхода PS:
20 апреля 2000
Дата выхода PSP:
20 апреля 2000
Дата выхода PS Vita:
20 апреля 2000
Дата выхода PS3:
20 апреля 2000
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hideki Ishikawa, Junya Watanabe, Keiji Inafune, Makoto Tomozawa, Masakazu Eguchi, Masashi Tanaka, Minoru Nakai, Yoshinori Kawano, Yoshinori Kawano
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев