PS
0/100
Платформы:
PS
Дата выхода:
20 января 2000
Дата выхода PS:
20 января 2000
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Ayako Yamaguchi, Chikako Nishizaki, Hideharu Sato, Hideki Kurosaki, Junichi Ohno, Katsuhiko Ootani, Kazue Miyahara, Kenji Matsuo, Mari Jinkawa, Masako Hashimoto, Masanosuke Shimizu, Masashi Sugiyama, Satoshi Norimatsu, Shigeru Sato, Sho Asano, Takashi Ohhira, Takayuki Taniguchi, Toshiya Takagi, Yasushi Ono, Yoshiaki Mizukami
Теги:
2 players, exclusive, multiplayer, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев