61/100
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

Новости о Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

1
Платформы:
PS2, PSP
Дата выхода:
4 марта 2004
Дата выхода PS2:
4 марта 2004
Дата выхода PSP:
15 сентября 2005
Разработчики:
Издатели:
Мультиплеер:
Есть
Сайт:
Создатели:
Dai Satō, Katsumi Murata, Makoto Shimomura, Masashi Kobayashi, Masayuki Suzuki, Midori Goto, Naoshige Kamamoto, Nobuyoshi Sano, Shinobu Tsuneki, Shinya Abe, Tadayuki Hoshino, Takayasu Yanagihara, Takuya Iwasaki, Yōichi Take, Yoshiki Sakurai, Yuji Shimomura
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев