93/100
Super Smash Bros. Brawl

Новости о Super Smash Bros. Brawl

1
Платформы:
Wii
Дата выхода:
9 марта 2008
Дата выхода Wii:
9 марта 2008
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Мультиплеер:
Интернет, head-to-head (4)
Сайт:
Создатели:
Akiya Sakamoto, Chiharu Sakiyama, Jun Senoue, Kazushige Nojima, Keigo Ozaki, Keisuke Terasaki, Kensuke Tanabe, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Masahiro Sakurai, Masahiro Sakurai, Nobuo Uematsu, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Takashi Ito, Yousuke Hamada, Yutaka Iraha
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 10/10
Загрузка комментариев