89/100
WarioWare, Inc.: Mega Microgames!
Платформы:
Дата выхода:
21 марта 2003
Дата выхода GBA:
21 марта 2003
Дата выхода GameCube:
21 марта 2003
Дата выхода Wii U:
21 марта 2003
Дата выхода 3DS:
21 марта 2003
Разработчики:
Издатели:
Альтернативное название:
WarioWare, Inc.: Minigame Mania
Серия игр:
Возрастной рейтинг:
Для всех
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Goro Abe, Goro Abe, Hirofumi Matsuoka, Hiroshi Momose, Kazuyoshi Osawa, Ko Takeuchi, Ko Takeuchi, Kyoko Miyamoto, Osamu Yamauchi, Ryoichi Kitinashi, Ryoji Yoshitomi, Ryutaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Takao Nakano, Takehiro Izushi
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев