65/100

Новости о Resident Evil: Dead Aim

1
Платформы:
PS2
Дата выхода:
13 февраля 2003
Дата выхода PS2:
13 февраля 2003
Разработчики:
Издатели:
Альтернативное название:
Gun Survivor 4: BioHazard - Heroes Never Die
Серия игр:
Возрастной рейтинг:
С 17 лет
Сайт:
Создатели:
Atsushi Kuwahara, Eiro Shirahama, Hideshi Tatsuno, Hisao Akaki, Junichi Miyashita, Kouji Nakajima, Noboru Sugimura, Nobuyoshi Sano, Tadayuki Hoshino, Takumi Kudō, Takuya Iwasaki, Tatsuya Minami, Toyokazu Sakamoto, Yōichi Take
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев