88/100
Fire Emblem: The Blazing Blade
Платформы:
Дата выхода:
25 апреля 2003
Дата выхода GBA:
25 апреля 2003
Дата выхода Wii U:
25 апреля 2003
Разработчики:
Издатели:
Возрастной рейтинг:
Для всех
Создатели:
Daisuke Izuka, Eiji Kaneda, Ken Yokoyama, Kentarou Nishimura, Kouhei Maeda, Makoto Katayama, Ryo Hirata, Sachiko Wada, Saki Haruyama, Taeko Kaneda, Takehiro Izushi, Toru Narihiro, Yuka Tsujiyoko
Магазины:
Теги:
multiplayer, perma death, role-playing, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев