0/100
Final Fantasy Tactics Advance (2003)
Платформы:
Дата выхода:
14 февраля 2003
Дата выхода GBA:
14 февраля 2003
Дата выхода Wii U:
14 февраля 2003
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiko Yoshida, Ayako Saso, Hideo Minaba, Hiroshi Minagawa, Hitoshi Sakimoto, Jun Akiyama, Kaori Ohkoshi, Kyoko Kitahara, Nobuo Uematsu, Ryoma Itō, Yasumi Matsuno, Yuichi Murasawa
Магазины:
Теги:
multiplayer, role-playing, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев