0/100
Mega Man Zero 2 (2003)
Платформы:
Дата выхода:
2 мая 2003
Дата выхода GBA:
2 мая 2003
Дата выхода Wii U:
2 мая 2003
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiro Shishido, Ippo Yamada, Kazutaka Yanagisawa, Keiji Inafune, Luna Umegaki, Masaki Suzuki, Ryota Ito, Takayuki Inoue, Takuya Aizu, Tomoyuki Kajihara, Toru Nakayama, Tsutomu Kurihara, Yoshihisa Tsuda, Yoshinori Kawano
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев