0/100
Платформы:
Дата выхода:
18 июля 2003
Дата выхода GameCube:
18 июля 2003
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Ein Terakawa, Hisato Matsumoto, Hizuki Misono, Kunimi Kawamura, Kunimi Kawamura, Masayuki Miura, Miki Obata, Miki Obata, Miki Obata, Muneaki Ozawa, Muneaki Ozawa, Nayuta Taga, Norio Matsumura, Norio Matsumura, Norio Matsumura, Takayuki Ito, Takayuki Ito, Tatsuya Hishida, Yoshihiro Hatta, Yoshiyuki Oku, Yosuke Suma
Теги:
exclusive, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев