0/100
Light Crusader (1995)
Платформы:
Дата выхода:
25 мая 1995
Дата выхода Wii:
25 мая 1995
Дата выхода PC:
25 мая 1995
Дата выхода Sega Genesis:
25 мая 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Aki Hata, Hiroshi Iuchi, Katsuhiko Suzuki, Kazuhiko Ishida, Masato Maegawa
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев