67/100
Haunting Ground
Платформы:
PS2
Дата выхода:
21 апреля 2005
Дата выхода PS2:
21 апреля 2005
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Jun Takahashi, Kazuhiro Tsuchiya, Koji Nakajima, Makoto Ikehara, Noboru Sugimura, Seiko Kobuchi, Shinya Okada, Yukio Ando
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев